switch language

Det tjener ingen å bagatellisere utfordringen med å erstatte fossilt