switch language

For å få energi må vi bruke energi (EROEI)