switch language

Knut Sunde og Norsk Industri må sette seg inn i hvordan oljeindustrien fungerer