switch language

Løsningen er ikke nedstenging av norsk sokkel