switch language

Med politisk viljekraft kan Norge ha kjernekraft om 10 år