switch language

På høy tid å vurdere kjernekraft – også i Norge