switch language

Våre folkevalgte avgjør om vi skal få kjernekraft i 2030 eller 2040