switch language

Vindkraftdebatten: Ingen grunn til å føle seg støtt