switch language

Glex Energy

På denne siden finner du verktøy som belyser aspekter knyttet til energikonsum og energikildene våre. En helhetlig oversikt krever at vi, i tillegg til klima, også forholder oss til helse, økonomi, natur og miljø. Målet er at brukeren skal kunne finne relevant informasjon som gir nettopp en slik helhetlig oversikt. Det er ikke et mål at de som bruker verktøyene skal være enige i alt, men at debatten endrer fokus fra meningsbasert til faktabasert. Vi tror dette er helt nødvendig for at vi skal klare å takle klimautfordringene i tide til å begrense temperaturstigningen, samtidig som bærekraftsmålene ivaretas.

Energikalkulator (PC/Mac)

Glex Energy Calculator

Energikalkulatoren gir brukeren en rask oversikt over dagens energikonsum, med mulighet til å lage sin egen framtidige energimiks, samt å se hva Klimapanelet og Det internasjonale energibyrået sine medianverdier viser for 2050 og 2070 for å nå henholdsvis 1,5- og 2-gradersmålet. Samtidig viser kalkulatoren hva energimiksen betyr i lys av åtte målbare parametere. Dette inkluderer CO2-utslipp, areal- og materialbruk, strømpriser, dødelighet, bruk av kritiske metaller, avfall, samt de forskjellige energikildenes andel av nåværende energimiks.

Fotavtrykk (Mobil/PC/Mac)

Energy Footprint

Alle energikilder har fordeler og ulemper. Denne interaktive grafen gir brukeren en oversikt over disse i lys av målbare parametere. I utgangspunktet er parameterne likt vektet, men brukeren kan selv velge hvor viktig den enkelte parameter er for han eller henne. Sluttresultatet er en visuell oversikt over den negative påvirkningen til de forskjellige energikildene. Det er likevel noen parametere som ikke er inkludert, ettersom de ikke er målbare. Dette omfatter visuell forurensing, frykt for framtidige konsekvenser ved feil håndtering av avfall, verdien av uberørt natur, samt faren for utrydning av truede dyre- og plantearter. Her må brukeren selv gjøre seg opp en mening om hvor viktig disse aspektene er.