switch language

Kronikker

Denne siden inneholder publiserte faktabaserte artikler som tar sikte på å belyse relevante aspekter knyttet til energikildene våre - både positive og negative. Målet er en konstruktiv debatt som er basert på erkjennelsen av at vi har en klimautfordring som vi må gjøre noe med, og hvor vi søker å løse denne utfordringen ved å forholde oss til helheten.

Artiklene er skrevet av, eller med, Jonny Hesthammer, tidligere geologi- og geofysikkprofessor og for tiden administrerende direktør i M Vest Energy. Ikke alle vil være enige i alt som er skrevet, men innholdet vil forhåpentligvis danne grunnlaget for refleksjon og saklig diskusjon - og hvor det er enighet om det endelige målet: nullutslipp med minst mulig negativ innvirkning på planeten vår og oss som lever på den.

Vær oppmerksom på at tallene for "kostnad" og "ikke i drift" (en indikasjon på stabilitet) er oppdatert på kalkulator- og fotavtrykksidene med siste tilgjengelige informasjonen. Artiklene som er skrevet om dette, samt tilhørende figurer gjenspeiler imidlertid fortsatt 2018-tallene.