switch language

Kronikker

Denne siden inneholder publiserte faktabaserte artikler som tar sikte på å belyse relevante aspekter knyttet til energikildene våre - både positive og negative. Målet er en konstruktiv debatt som er basert på erkjennelsen av at vi har en klimautfordring som vi må gjøre noe med, og hvor vi søker å løse denne utfordringen ved å forholde oss til helheten.

Artiklene er skrevet av, eller med, Jonny Hesthammer, tidligere geologi- og geofysikkprofessor og for tiden administrerende direktør i M Vest Energy. Ikke alle vil være enige i alt som er skrevet, men innholdet vil forhåpentligvis danne grunnlaget for refleksjon og saklig diskusjon - og hvor det er enighet om det endelige målet: nullutslipp med minst mulig negativ innvirkning på planeten vår og oss som lever på den.

Vær oppmerksom på at tallene for "kostnad" og "ikke i drift" (en indikasjon på stabilitet) er oppdatert på kalkulator- og fotavtrykksidene med siste tilgjengelige informasjonen. Artiklene som er skrevet om dette, samt tilhørende figurer gjenspeiler imidlertid fortsatt 2018-tallene.

Ingen energikilder er uten ulemper

Publisert: | Skrevet av: Jonny Hesthammer

Tsjernobyl og Fukushima har svært lite til felles med moderne kjernekraftverk.

Les artikkel...

Det er lov å endre syn på kjernekraft

Publisert: | Skrevet av: Jonny Hesthammer

Faktabasert kunnskap gjør at den politiske ledelsen i Olje- og energidepartementet bør følge etter befolkningen.

Les artikkel...

Stein Lier-Hansen med skivebom om kjernekraft

Publisert: | Skrevet av: Jonny Hesthammer - Håvard Kristiansen - Sunniva Rose

Det må forventes at en av Norges mektigste industritopper og industriforkjempere forholder seg til fakta når han tar aktive steg for å ødelegge for utvalgte industrimuligheter. Det gjør ikke Stein Lier-Hansen.

Les artikkel...

Radioaktivt avfall kan håndteres trygt

Publisert: | Skrevet av: Sunniva Rose - Håvard Kristiansen - Jonny Hesthammer

En seiglivet myte om kjernekraft er knyttet til avfallet. Fakta er at kjernekraft produserer lite avfall, og det lille som produseres finnes det nå svært gode løsninger for.

Les artikkel...

Kjernekraft tidlig eller sist?

Publisert: | Skrevet av: Sunniva Rose - Jonny Hesthammer

Mye har skjedd innen kjernekraft siden 70-tallet, skriver Sunniva Rose og Jonny Hesthammer i Norsk Kjernekraft.

Les artikkel...

Det er ikke forbudt å bygge kjernekraftverk i Norge

Publisert: | Skrevet av: Håvard Kristiansen - Steffen Oliver Sæle

Les artikkel...

Vanlige folk trenger kjernekraft

Publisert: | Skrevet av: Håvard Kristiansen - Sunniva Rose

Energiministerens avvisning av kjernekraft er dårlig nytt for strømkunder og energinasjonen Norge.

Les artikkel...

Med kjernekraft slepp Høyanger-ordføraren spagat

Publisert: | Skrevet av: Jonny Hesthammer - Steffen Oliver Sæle

Les artikkel...

Sentrale aktører er kategorisk negative til kjernekraft. Det vil få konsekvenser.

Publisert: | Skrevet av: Jonny Hesthammer - Sunniva Rose

Når sentrale aktører hevder at vi ikke trenger kjernekraft for å løse den norske strømkrisen, bør de være tydelige på hva alternativene innebærer. Det er de ikke.

Les artikkel...

Kunnskapsløst om kjernekraft

Publisert: | Skrevet av: Sunniva Rose - Jonny Hesthammer

Geolog Thorbjørn Kaland tar olje- og energiminister Terje Aasland i forsvar etter at BTs kommentator Stig Arild Pettersen mente at ministerens kjernekraftmotstand vanskelig kan forstås som annet enn kunnskapsløshet.

Les artikkel...