switch language

Kronikker

Denne siden inneholder publiserte faktabaserte artikler som tar sikte på å belyse relevante aspekter knyttet til energikildene våre - både positive og negative. Målet er en konstruktiv debatt som er basert på erkjennelsen av at vi har en klimautfordring som vi må gjøre noe med, og hvor vi søker å løse denne utfordringen ved å forholde oss til helheten.

Artiklene er skrevet av, eller med, Jonny Hesthammer, tidligere geologi- og geofysikkprofessor og for tiden administrerende direktør i M Vest Energy. Ikke alle vil være enige i alt som er skrevet, men innholdet vil forhåpentligvis danne grunnlaget for refleksjon og saklig diskusjon - og hvor det er enighet om det endelige målet: nullutslipp med minst mulig negativ innvirkning på planeten vår og oss som lever på den.

Vær oppmerksom på at tallene for "kostnad" og "ikke i drift" (en indikasjon på stabilitet) er oppdatert på kalkulator- og fotavtrykksidene med siste tilgjengelige informasjonen. Artiklene som er skrevet om dette, samt tilhørende figurer gjenspeiler imidlertid fortsatt 2018-tallene.

Kjernekraft krever mindre nettutbygging

Publisert: | Skrevet av: Jonny Hesthammer

I motsetning til kjernekraftverkene i Sverige og Finland skal vi bygge små, modulære kraftverk (SMR), som plasseres der kraften trengs, for eksempel i tilknytning til en industripark i en utkantkommune. Selvfølgelig reduserer dette behovet for …

Les artikkel...

Med politisk viljekraft kan Norge ha kjernekraft om 10 år

Publisert: | Skrevet av: Håvard Kristiansen - Jonny Hesthammer

Aktører som har økonomiske og politiske interesser i å være motstandere av kjernekraft, har omfavnet påstanden om at kjernekraft tar for lang tid. Det trenger det imidlertid ikke gjøre, og Norge har heller ikke tid til det, skriver Håvard …

Les artikkel...

Våre folkevalgte avgjør om vi skal få kjernekraft i 2030 eller 2040

Publisert: | Skrevet av: Håvard Kristiansen

Denne kronikken drøfter noen av Norges forutsetninger for kjernekraft. Den viser at vi har et godt nok utgangspunkt til at vi kan ha det første kjernekraftverket i drift tidlig på 2030-tallet, hvis politikerne våre vil det.

Les artikkel...

På høy tid å vurdere kjernekraft – også i Norge

Publisert: | Skrevet av: Jonny Hesthammer - Sunniva Rose

Kjernekraft bidrar til økt forsyningssikkerhet, lavere strømpriser og bevaring av klima og natur. Derfor må kjernekraft vurderes nå, ikke engang i fremtiden.

Les artikkel...

Kan vi få reell konkurranse i energipolitikken? Arendalsuka synliggjør problemet.

Publisert: | Skrevet av: Jonny Hesthammer - Sunniva Rose

Kan vi få reell konkurranse i energipolitikken? Arendalsuka synliggjør problemet.

Les artikkel...

Kjernekraft kan redde Finnmark og regjeringen

Publisert: | Skrevet av: Håvard Kristiansen - Jonny Hesthammer

Et kjernekraftverk på størrelse med et par fotballstadioner kan produsere all strømmen som Melkøya og resten av Finnmark trenger, uten at det trengs noen nye høyspentledninger.

Les artikkel...

Fornybart alene blir både vanskelig og dyrt, og med høy risiko for å feile

Publisert: | Skrevet av: Jonny Hesthammer - Sunniva Rose

Norge vil være tjent med en framtidig kraftmiks bestående av både fornybart og kjernekraft. Nedsnakking av kjernekraft bidrar til økt polarisering og setter klimamålene i fare.

Les artikkel...

Bukken som passer havresekken

Publisert: | Skrevet av: Jonny Hesthammer

Statnetts konserndirektør Gunnar Løvås går utover sitt samfunnsoppdrag når han uttaler seg om kjernekraft.

Les artikkel...

Feil om kjernekraft i Altaposten

Publisert: | Skrevet av: Sunniva Rose - Jonny Hesthammer

Er nedsnakking av kjernekraft viktigere enn klima, spør Sunniva Rose og Jonny Hesthammer i Norsk Kjernekraft AS.

Les artikkel...

Kjernekraft letter regjeringens oppgave

Publisert: | Skrevet av: Jonny Hesthammer

Regjeringen kjemper i motvind for å nå klimamålene, men vil ikke vurdere kjernekraft. Det er synd, for kjernekraft øker forsyningssikkerheten, gjør strømmen billigere og bevarer dyrebar natur, skriver Jonny Hesthammer, administrerende direktør i …

Les artikkel...