Slik kan klimautfordringene løses, Lan Marie Berg

Lan Marie Berg fremmer en politikk hvor vi risikerer å ikke tilfredsstille energietterspørselen i verden. Det kan vise seg å være farligere enn selve klimaendringene.

I et tilsvarmitt innlegg i Dagsavisen, hevder Lan Marie Berg (MDG) at det er meg som lever i en drømmeverden, ikke henne. Dette fordi hun tror at jeg mener 1,5-gradersmålet kan nås uten raske utslippskutt, ved hjelp av «mirakelteknologier». Begge deler er feil.

Jeg mener, som de fleste klimaforskere, at det er umulig å nå 1,5-gradersmålet. Den grundige IEA-rapporten synliggjør hvorfor. Parisavtalens 2-gradersmål gir oss imidlertid fram til 2070. Det gjør det mulig å løse klimautfordringene med eksisterende teknologi.

Berg utfordrer meg på hva løsningen er, og understreker at jeg leder et oljeselskap. Det er riktig, og det gjør at jeg forstår energikompleksitet. Med ervervet kunnskap som oljesjef og forsker innen geologi og geofysikk, har jeg meninger om hva som må til for å begrense oppvarmingen.

Et godt utgangspunkt finnes i Klimapanelets 1,5-gradersrapport. Medianverdiene fra 85 utvalgte scenarioer tilsier en energimiks bestående av 60% fornybart, 33% fossilt og 4% kjernekraft. Selv om det ikke er mulig å oppnå dette innen 2050, så kan det være mulig innen 2070.

IEAs scenario krever at tilsvarende hele Norges areal tas i bruk til fornybart hvert år fra 2030. Det går ikke. I stedet bør det satses mye mer på utbygging av kjernekraft. Denne energikilden leverer den tryggeste og mest stabile strømmen, med det laveste areal- og materialbehovet.

I tillegg bør gass, på sikt med CO2-lagring, brukes aktivt til å redusere forbruket av kull. Ifølge IEA er det største framtidige potensialet i Europa.

Uansett løsning, må energietterspørselen tilfredsstilles. Det gjør det mulig å håndtere klimaendringene som kommer enten vi kutter utslipp eller ikke. Så langt har vi klar dette svært godt. Vi mennesker sitter nemlig ikke stille og ser på at temperaturen stiger rundt oss. Vi tilpasser oss. Den ene tingen som kan ødelegge dette, er implementering av en skremselspolitikk som ikke sikrer verdens befolkning tilgang til pålitelig energi til overkommelig pris. Det er det jeg frykter.